Jak dobrać sterownik silnika krokowego - sterowniki silników krokowych

sterowniki silników krokowych, frezarki CNC

JAWO sterowniki silników krokowych
Przejdź do treści
STEROWNIKI
JAK DOBRAĆ STEROWNIK DO SILNIKA ?
PRĄD STEROWNIKA
Dobór odpowiedniego sterownika do silnika jest ważny ze względu na wydajność prądową i wytrzymałość napięciową. Pod względem prądu sterownik powinien zapewniać dostarczenie prądu do silnika o wartości znamionowej podanej na silniku. Wartość ta nie powinna różnić się więcej jak +/- 5% od wartości prądu silnika.
W przypadku silników 8 przewodowych wartość prądu znamionowego podanego na silniku dotyczy prądu przy szeregowym połaczeniu uzwojeń.
W przypadku połaczenia równoległego wartość prądu obliczamy: prąd x 1,4 = wymagany prąd sterownika.
Przykład:
silnik 8 przewodowy prąd znamionowy 3A
przy połączeniu szeregowym - prąd ustawiony na sterowniku = 3A
przy połączeniu równoległym - 3 x 1,4 = 4,2A na sterowniku należy ustawić prąd 4,2A
Wartość prawidłowego ustawienia prądu ma duże znaczenie w przypadku pracy mikrokrokowej z dużymi podziałami. Od prawidłowo nastawionego prądu zależy równomierność przemieszczania się wirnika silnika w obrębie pełnego kroku. Rzutuje to bezpośrednio pomijając równy rozkład mikrokroków, na rezonanse silnika w niektórych przedziałach obrotów. W aplikacjach gdzie ważne jest równomierne przemieszczanie osi silnika o niewielkie kąty, należy zadbać o właściwie ustawiony prąd. Ustawienie prądu znacząco większego od wartości znamionowej silnika będzie skutkowało jego przegrzewaniem a w skrajnym przypadku spaleniem uzwojeń.  Poniżej w tabeli przedstawiono sposoby połaczeń uzwojeń silników krokowych w zależności od oznaczeń kabli. Należy nadmienić że są to najpopularniejsze oznaczenia, w praktyce można spotkać się z innymi kolorami wyprowadzeń. W tabeli ujęte są tylko bipolarne sposoby połączeń z racji tego że produkowane przez firmę JAWO sterowniki przeznaczone są tylko do pracy bipolarnej.
Wróć do spisu treści